ongemak

featured image ongemak versie 2404.nl carin van leeuwarden nikita-ignatev-573336-unsplash

James Bond voelde zich niet goed. Een lichamelijk ongemak dat hij niet vaak in zijn leven had mogen ervaren. Hij meende dat het kwam door drukte {hij was natuurlijk James Bond}, chaos {hij bleef James Bond}, zijn werk {probeer maar altijd James Bond te zijn} en wie weet lag het wel aan te veel Martini {shaken, not stirred want zo drinkt James Bond ‘m} te weinig rust {James Bond rust niet), hij wist het gewoonweg niet {en dat was nieuw voor James Bond}.

Het begon met een kuchje hier en een uitslagje daar. James Bond met een uitslagje!!! Zijn gewicht ging omlaag, ging weer omhoog en hij voelde zich weer prima want natuurlijk was hij James Bond {want daar was er maar eentje van}. Maar James had buiten de waard gerekend. Er zou maar één James Bond blijven, voor altijd. Geen nageslacht meer, geen sex meer, zelfs niets meer. James was geveld door datgene wat hem door al die jaren heen in zeer lastige en frivole situaties had gebracht. James was HIV geïnfecteerd. Het duurde lang maar zelfs James Bond was hier niet tegen opgewassen.

Eervolle vermelding in Het Parool